Waar moet een tool lanyard aan voldoen?

Waar moet een tool lanyard aan voldoen?

Als veiligheidsmanager bent u bekend met het CE certificeringssysteem. 

Het is het systeem dat wordt gebruikt om aan te tonen dat producten voldoen aan de relevante EU-eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Maar waarom moet u zeker zijn van de CE certificering op uw tool lanyards

Laat het ons uitleggen:

Tool lanyards die je kan vertrouwen

Als je gebruik maakt van middelenom mensen veilig te houden, moet je hierop kunnen vertrouwen. 

Een tool tethering system moet goed ontworpen zijn en geschikt zijn voor het doel. Het is zinloos een tool lanyard te gebruiken die breekt wanneer het gereedschap daadwerkelijk valt.

Door gereedschapskoorden met CE-markering te kiezen, investeert u in materialen die grondig zijn getest. Naast de wettelijk verplichte CE-typegoedkeuring worden NLG-gereedschapskoorden worden onafhankelijk getest door een UKAS geaccrediteerd testlaboratorium.

Kwaliteit vs. prijs

Met budgetten onder druk, weten we dat u op zoek bent naar het meest kosteneffectieve tool-tetheringsysteem. Maar vergeet niet dat goedkoop niet noodzakelijk gelijk staat aan kosteneffectief. Het kopen van goedkope tetheringsystemen voor gereedschap is een verkeerde besparing en kan mensen in gevaar brengen.

Goedkoop een verkeerde besparing… Waarom?
Goedkopere producten zijn doorgaans niet zo robuust en hebben niet dezelfde strenge tests ondergaan. Dit betekent op zijn beurt dat ze niet zo lang meegaan en dat er geen garanties zijn dat ze zullen doen wat ze moeten doen.

Het gebruik van goedkope gereedschapskoorden en lanyards zonder CE-markering kan uw team een vals gevoel van veiligheid geven. Het kan ervoor zorgen dat ze denken dat ze beschermd zijn terwijl dat niet het geval is. Maar uw toewijding aan een veilige werkplek is toch groter dan dat?

In werkelijkheid falen goedkope gereedschapskoorden, veelal met een valse CE-markering, vaak. Als dat gebeurt, kan dat ernstige gevolgen hebben.

Regelgeving

Zoals omschreven in de PPE Regulation (EU) 2016/425, met betrekking op de productie van alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE/PBM), de gereedschapskoorden en tethering materialen moeten onderworpen worden aan strenge kwaliteitscontroles tijdens productie. Op deze manier dient de kwaliteit gewaarborgd te worden. Ieder product moet namelijk gelijk zijn als de producten getest door het CE certificerings instituut.

Bij de onafhankelijke tests door derden wordt door het testlaboratorium een strikt testcriterium gevolgd in overeenstemming met de testmethoden EN 364: 1992 en wordt enkel een EU-conformiteitsverklaring opgesteld als de PBM aan alle vereiste maatregelen voldoet. Wat vrij uniek is voor tool lanyards is dat de NLG producten ook worden blootgesteld aan een trek test om de sterkte van de materialen te testen. Er wordt een dynamische valprestatie tests uitgevoerd met 2x de maximale last op lanyards en bevestigingspunten voor gereedschap. Hijstassen en opbergmiddelen worden onderworpen aan een Statische sterktetests met 5x het toegestane gewicht.

Op deze manier kunt u erop vertrouwen dat al uw valpreventie-apparatuur geschikt is voor het beoogde doel en dat er een extra veiligheidsfactor is ingebouwd voor voldoende beveiliging.

Investeren in CE-gecertificeerde tool lanyards en tethering systemen lat zien dat u waarde hecht aan veiligheid. Zo simpel is het!

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.